Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

Co se děje

V projektu Stabilita pro děti! hledáme řešení palčivých oblastí náhradní rodinné péče

Jak zajistit, aby se pobyt dětí u přechodných pěstounů neprodlužoval nad nezbytně nutnou dobu potřebnou k zdárnému umístění dítěte do konečné rodiny? Proč je potřeba, aby všichni v systému náhradní...
24. 02. 2021

Projekt „Stabilita pro děti! Rozvoj a profesionalizace sociální práce s ohroženými dětmi a jejich biologickými a náhradními rodinami v Praze"

Projekt „Stabilita pro děti! Rozvoj a profesionalizace sociální práce s ohroženými dětmi a jejich biologickými a náhradními rodinami v Praze“ je spolufinancován Evropskou unií. Projekt „Stabilita pro...
30. 11. 2020

Tisková zpráva: Urychlí koronavirová epidemie snižování počtu přechodných pěstounů?

Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD) poskytuje alternativu pro děti v nouzi k umístění do kojeneckého ústavu či dětského domova. Ačkoliv benefity pobytu dětí v PPPD prokázaly mnohé odborné studie,...
01. 12. 2020

Shrnutí všech přijatých opatření v činnosti Dobré rodiny

Dobrá rodina v návaznosti na pokračující koronavirovou epidemii informuje své klienty o způsobu poskytování služeb v sekci Jsme v tom spolu. I nadále poskytujeme maximální podporu našim klientům při...
23. 10. 2020

Opatření v doprovázení rodin: na konzultace opět s rouškou

V návaznosti na nařízení vlády ČR související s koronavirem budou naši sociální doprovázející pracovníci opět chodit na konzultace do rodin s rouškami. O používání roušek prosíme i naše klienty a...
10. 09. 2020

Projekt Bezpečná náhradní rodina

Projekt Bezpečná náhradní rodina. Projekt Bezpečná náhradní rodina je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011513 Projekt řeší problematiku syndromu CAN...
03. 09. 2020

Názory odborníků a Dobré rodiny

„Dříve bylo běžné, že pokud se o tyto děti nemohla nebo nechtěla starat matka nebo vlastní rodina, překládali jsme je rovnou z porodnice do kojeneckých ústavů. Proto jsme uvítali podporu...

MUDr. Marcela Černá, Ústav pro péči o matku a dítě

„Dobrá doprovodná organizace je pro mne nezbytná. Pomáhá mi s úředními záležitostmi i s péčí o svěřené dítě. Můj vztah s klíčovou pracovnicí Dobré rodiny je hodně osobní, kromě profesionality...

Daniela Hartlová, pěstounka doprovázená Dobrou rodinou

„Už u dvouměsíčního dítěte je vidět patrný rozdíl, když přechází k náhradním rodičům z péče pěstounů, kde má „své lidi“…..“  

Eva Novotná, vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí, Jihočeský kraj

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account