Co je to dohoda o výkonu pěstounské péče?

Dohoda o výkonu pěstounské péče dává vzájemné spolupráci pěstouna a doprovázející organizace právní rámec.

Ze zákona má každý pěstoun povinnost uzavřít dohodu do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu

  1. o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující (v případě dlouhodobých pěstounů),
  2. o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu (v případě pěstounů na přechodnou dobu).

Dohodu, která je veřejnoprávní smlouvou, může pěstoun uzavřít se subjektem pověřeným dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pěstoun může být doprovázen krajskými úřady, obecními úřady s rozšířenou působností, obecními úřady, příspěvkovými organizacemi krajů a obcí, nestátními neziskovými organizacemi či fyzickými osobami s příslušným pověřením.

Dobrá rodina je jako obecně prospěšná společnost jednou z nestátních neziskových organizací, s nimiž mohou pěstouni dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřít. Pověření jsme získali v roce 2013 a dnes doprovázíme více než 700 pěstounských rodin z celé České republiky, které poskytují zázemí a péči více než 1200 dětem.

Mapujeme potřeby a dobrou praxi v celé republice a snažíme se ji šířit.

Proč se dohody uzavírají?

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account