Jak vypadají přípravy a psychologické posouzení v Dobré rodině?

Přípravy vedeme dle moderní metodiky PRIDE. Klademe důraz na kompetence budoucích náhradních rodičů, kteří pak pro dítě zajistí bezpečné a stabilní prostředí i pevný vztah pro jeho další zdravý vývoj.

Specifika náhradní rodinné péče i právní rámec

Budoucí náhradní rodiče budou seznámeni se specifiky vývoje dětí, které vyrůstají mimo svoji původní rodinu – jedná se zejména o témata, jakými jsou identita dítěte, etnicita, odloučení, ztráta a vazby, rodičovská péče o dítě, které se narodilo někomu jinému, význam biologické rodiny pro dítě a zpracování jeho minulosti, rodičovská péče o dítě, které zažilo fyzické a psychické týrání či sexuální zneužití nebo které bylo zanedbáváno, zajištění přijetí dítěte, případně jeho přechodu do následné péče a dopady nové role na náhradní rodiče samotné, na jejich životní partnery, děti, rodinu, práci atd.

V rámci příprav dochází k rozvoji výše uvedených kompetencí budoucích náhradních rodičů. Žadatelé si osvojí základní právní rámec v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a zdravotní informace související zejména s alkoholovou a drogovou závislostí, novorozeneckým abstinenčním syndromem, fetálním alkoholovým syndromem a infekčními chorobami, zejména hepatitidami A, B, C, HIV a dalšími faktory, které mohou mít vliv na vývoj dětí a rodinu.

Co zahrnuje odborná příprava v Dobré rodině

Přípravy v rozsahu 48 hodin

 • 9 skupinových setkání (jedno setkání trvá 4 hodiny)
 • minimálně 3 samostatná setkání s rodinou v domácnostech žadatelů, které zahrnuje i rozbor zadaných domácích úkolů (jedno setkání trvá zhruba 2-3 hodiny)
 • domácí příprava žadatelů

Příprava dětí žijících v rodinách žadatelů

 • aktivní účast dětí na přípravě
 • individuální, dle vhodnosti i skupinová příprava
 • odpovídá věku dětí a jejich možnostem

Přípravy v rozsahu 24 hodin pro žadatele o přechodnou pěstounskou péči

 • po dokončení 48 hodin příprav
 • splnění zákonné povinnosti celkového rozsahu příprav 72 hodin
 • přípravy vedou specialisté na pěstounskou dobu na přechodnou dobu, kteří problematiku dobře znají a mají kontakt s praxí

Psychologické posouzení rodiny

 • zajištění posouzení psychologem Dobré rodiny platí zejména pro žadatele spadající pod MHMP
 • posouzení probíhá dle dohody s příslušným krajským úřadem
 • většina krajů si zajišťuje toto posouzení svým psychologem

Kde a kdy se přípravy konají?

Přípravy trvají v Dobré rodině zhruba 3 měsíce.

Jednotlivá skupinová setkání jsou obvykle realizována ve čtyřhodinových blocích, v termínech dle dohody se žadateli a krajským úřadem. Protože bereme v potaz pracovní a rodinné vytížení potenciálních náhradních rodičů, setkání pořádáme především ve všední dny v odpoledních hodinách. Možné je také realizovat přípravy o víkendech, aby si kvůli nim nemuseli brát žadatelé dovolenou.

Skupinová setkání se konají zpravidla s týdenním rozestupem. Po třech setkáních pak následují domácí návštěvy v rodinách žadatelů.

V Praze probíhají přípravy v sídle Dobré rodiny na adrese Klimentská 1246/1, Praha 1 (3. patro) - mapa.

Jak probíhají jednotlivá setkání?

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account