Spolupracujeme s odborníky a vzděláváme je

Naše lektory a lektorky mohou využít sociální pracovníci, pracovníci doprovázejících organizací, pěstouni, pracovníci sanačních organizací, pediatři a další lékaři, psychologové, terapeuti, pedagogové, soudci, specialisti z adiktologické péče a další. Dobrá rodina nabízí podporu odborníkům všech profesí souvisejících s náhradní rodinnou péčí.

Pravidelně vypisujeme semináře a pořádáme je také na individuální objednávku. Vedle seminářů nabízíme také příspěvky na konferencích, účast na kulatých stolech, podněty směrem k profesním skupinám či spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí na proškolování odborníků.

Jak pracujeme

Připravujeme krátká doporučení z praxe – radíme, jak dítěti v pěstounské péči vyřídit pas nebo jakou zdravotní péči může pediatr u dítěte v pěstounské péči poskytovat bez souhlasu zákonného zástupce. Důležitou součástí je pak práce na ucelených metodikách pro jednotlivé oblasti – metodice doprovázení pěstounských rodin, metodice asistovaného kontaktu, metodice pěstounské péče na přechodnou dobu a dalších. Více na stránkách Metodického centra Dobré rodiny.

Stejně tak nabízíme vzdělávání partnerským organizacím, a to v oblasti terapie dětí s poruchou attachmentu (vytváření citového pouta), zpracování historie dítěte, bezpečného kontaktu dítěte s jeho původní rodinou, problematikou dětí rodičů závislých na návykových látkách a mnoha dalších tématech.

Při naší práci se opíráme o nejnovější výzkumy v oblasti neurobiologie mozku a moderní metody práce s dítětem kombinujeme s poznatky z konkrétní praxe při práci s ohroženými dětmi. Sledujeme i zahraniční trendy, vývoj transformace v postkomunistických a západoevropských zemích a také v zámoří.

Díky celorepublikové působnosti jsme schopni zajistit semináře, kulaté stoly i konference ve všech krajích České republiky.

V případě zájmu se prosím obraťte na Terezu Knytlovou, ráda vám o vzdělávání odborníků sdělí více.

Mgr. Tereza Knytlová
vedoucí doprovázení a vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 702 197 156


Proč považujeme vzdělávání odborníků za důležité?

Nejen veřejnost, ale také odborníci jsou stále ještě v nové a v mnoha směrech neznámé situaci. Systém péče o ohrožené děti prochází transformací a stále se mění - v lednu 2013 začala platit novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dříve, než si na ni stihli odborníci zvyknout, vstoupil v lednu 2014 v platnost ještě nový Občanský zákoník.

K řadě odborníků se nedostávají důležité informace z terénu. Často nevědí, jak realizace těchto zákonných změn probíhá v praxi a jaké má konkrétní dopady na ohrožené děti. Mnoho z nich má informace zprostředkované pouze médii.

Protože dítěti běží čas velmi rychle, je opravdu potřebné, aby odborníci rozuměli svým možnostem pomoci a dokázali na příběhu dítěte účinně spolupracovat. Zlepšit péči o ohrožené děti není možné právě bez otevřené spolupráce mezi odborníky, bez schopnosti zbavovat se předsudků a mít odvahu na základě poznání měnit metody práce.


Kde jste nás mohli potkat?

V poslední době jsme například uspořádali v rámci odborného cyklu sérii přednášek pediatrům. Ohlasy na naši účast si můžete přečíst zde.

Pravidelně pořádáme také komplexní kurz Průvodce PPPD (ohlasy zde).

A vloni jsme uspořádali v Přerově i konferenci, která propojila soudce, OSPOD, doprovázející organizace a pěstouny.


Spolupracujeme s úřady na hledání dobré praxe

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account