„Na společné cestě" je soubor dokumentů, které tvoří přílohy Dohody o výkonu pěstounské péče a upřesňují podmínky spolupráce mezi Klientem a Dobrou rodinou o.p.s. 


„Na společné cestě" je k dispozici na webových stránkách Dobré rodiny o.p.s. nebo v tištěné verzi v sídle a pobočkách Dobré rodiny. Soubor dokumentů „Na společné cestě" vydala Dobrá rodina o.p.s., IČ 24286664, která vykonává veškerá majetková práva k tomuto dílu. Jakékoliv užití tohoto díla (tj. zejména jeho kopírování, rozšiřování úplatné i bezúplatné apod.) bez souhlasu Dobré rodiny o.p.s. je zakázáno a bude postihováno podle Zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon a souvisejících právních předpisů v aktuálním znění.

 • Průvodce doprovázení pro klienty
 • Instrukce náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky č. 8/2019
 • Pravidla poskytování služeb klientovi
 • Pravidla pro určení a změnu doprovázejícího sociálního pracovníka
 • Pravidla pro vedení spisové dokumentace
 • Pravidla pro řešení rizikových, havarijních a nouzových situací
 • Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností
 • Pravidla zpracování osobních údajů

 • Dobrá rodina při doprovázení ctí také tyto dokumenty:

 • Desatero dobré náhradní rodinné péče
 • Práva dětí
 • Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

  Dobrá rodina v médiích

  Log in

  create an account