Abeceda: N jako novorozenecký abstinenční syndrom

Někteří lidé si závislost vypěstují v průběhu života, některá miminka se se závislostí už narodí. Novorozenecký abstinenční syndrom (NAS) je vážný a život ohrožující stav. Objevuje se u miminek, jejichž maminka brala v těhotenství některé drogy nebo substituční léky. Rozvíjí se po narození, když děťátko přestane dostávat drogu, na kterou bylo zvyklé z dělohy.

 N min

Nástup NAS a intenzita příznaků závisí na konkrétní užívané droze. Může se projevit už během 24 hodin po porodu (u dětí maminek užívajících heroin) nebo s odstupem i několika týdnů (v případě metadonu). Důležité je také to, jak dlouho byla maminka závislá, jak dlouho před porodem si naposledy drogu aplikovala a v kolikátém týdnu se miminko narodilo.

Když si miminko od drogy odvyká

Miminko s abstinenčním syndromem se typicky projevuje dlouhotrvajícím a neutišitelným pláčem. Dalšími příznaky jsou nespavost, podrážděnost, neschopnost přijímat mléko, neobvyklá tělesná teplota (horečka nebo naopak nízká teplota), poruchy dýchání, pocení, třes nebo svalové napětí.

Příznaky se zapisují na bodové škále. O miminko je možné pečovat mimo nemocniční zařízení, až pokud dosáhne skóre nižšího než sedm bodů. Při vyšším skóre je dítě hospitalizované a v závislosti na intenzitě NAS a typu drogy se mu podávají ředěné opiáty. Dávky se postupně snižují, a miminko si tak od přísunu drogy odvyká.

Pomáhá kontaktní péče, tma a ticho 

Maminky závislé na drogách se o miminko zpravidla samy starat nemohou. Buď nastupují na odvykací léčbu, nebo se k droze vrací. Přitom pro děti s NAS je zásadní intenzivní kontaktní péče. Tuto pomoc mohou zastat za časově vytížené zdravotníky už v nemocnici například pěstouni. Miminka potřebují zklidňovat chováním nebo hlazením. Příjemněji se také cítí v poloze, jakou znají z dělohy, tedy s pokrčenými nožičkami a ručičkami. Vhodné je pevné balení do zavinovačky, nebo pokud dětem ručičky držíme před hrudníčkem.

Miminka s rozvinutým NAS vyžadují dále ticho, tmavé prostředí, stabilní teplotu a co nejméně jiných rušivých podnětů. Vzhledem k tomu, že jsou tyto děti velmi často nedonošené, podává se jim také vysokokalorické mléko.

Přestože miminko je domů propuštěné až po překonání NAS, některé příznaky přetrvávají i několik dalších týdnů. Stejně tak se příznaky (ale NAS jen zcela výjimečně) objevují u dětí maminek závislých například na pervitinu nebo nikotinu.

Nebojte se trvalých následků ani náchylnosti k závislostem

Dobrou zprávou je, že děti s NAS si do života neodnáší trvalé následky. Jejich vývoj může být v prvním roce života lehce (přibližně o jeden až dva měsíce) opožděný, brzy se ale vyrovná. Tyto děti ani později nejsou o nic více náchylné k drogám než jejich vrstevníci bez této rané zkušenosti. Bohužel opačně je tomu u dětí maminek závislých na nikotinu (průzkumy ukazují na vyšší předpoklady ke vzniku závislosti) a především na alkoholu. U některých dětí se rozvíjí takzvaný fetální alkoholový syndrom provázený mentální retardací a fyzickými znaky.

Častým mýtem rozšířeným i mezi zdravotníky je odlišná reakce dětí s NAS na některé léky. Nic takového nikdy dokázáno nebylo, ale v časovém plánu (typicky například očkovacím) je vždy potřeba respektovat možný mírně opožděný vývoj dítěte.

Otázky k zamyšlení

Slyšel/a jsem už o NAS? Bál/a bych se vychovávat takové dítě? Proč?


Článek je součástí nového cyklu Abeceda pěstounské péče.

Přečtěte si dále:

A jako attachment

D jako dávky pěstounské péče

D jako doprovázející organizace

O jako orgán sociálně-právní ochrany dětí

R jako rodinná konference

T jako terapeutické rodičovství

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account