Galerie z tábora: O Bublinkách, Batmanech a Pekelných borůvkách

Všechny zdravímez tábora na Malé Skále! Tentokrát jsme společně nesbírali celý týden nic menšího než mrkve pro králíky.:-) Ale ne pro obyčejné králíky, přímo pro Boba a Bobka! Mrkve mohly děti získat za všechno, co se jim ten den podařilo - třeba za to, jak pomohly kamarádovi při hře.

A her bylo spoustu. Tentokrát jsme hráli ve třech oddílech, které si děti pojmenovaly velmi originálně - Bublinky, Batmani a Kouzelné pekelné borůvky.:-)

Za týden jsme toho zažili opravdu hodně - koupání, výlety, karneval, táborák, stezku odvahy i hledání pokladu.

Letošní novinkou, která měla velký úspěch, byla naše facebooková nástěnka. Na kartonové desky v jídelně jsme si psali všemožné vzkazy a co kdo chtěl sdělit soukromě, vhodil do schránky, z níž pošťák pravidelně doručoval vzkazy ostatním táborníkům.

Děti mohly zažívat celý týden to, čemu se jim v jiných kolektivech často nedostává – přijímání všech radostí, strachů, vzteků lítostí a dalších emočních nálad a výkyvů s láskou a pochopením.

Není tábor jako tábor

Celý program sestavujeme v Dobré rodině vždy s ohledem na specifika dětí v náhradní rodinné péči. Řídíme se třemi hlavními pravidly:

• Hry jsou vybírány tak, aby dítě zažilo přijetí, uznání a úspěch.
• Hry jsou voleny tak, aby dítě nemuselo zažít neúspěch, odmítnutí nebo zahanbení.
• Hry nejsou soutěžní, nemají za cíl vítězství jednoho dítěte. Jedná se o zážitkové hry, které například dítěti nabízí spolupráci v týmu, skupinové pátráni po pokladu nebo problemsolving activity (týmové řešení problémů).

S dětmi z Teplicka jsme se v souladu s tím celý týden učili, jak zvládat vztek, vzdor, smutek nebo radost. Každému dítěti se dostalo pozornosti a citlivé reakce na jeho obtíže nebo strasti.

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account