Co děláme

Jsme Dobrá rodina, společnost věnující se ochraně a podpoře dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Pro tyto děti vnímáme pěstounskou péči jako nejvhodnější alternativu, i když jsme si plně vědomi toho, že ani tato péče nemůže plnohodnotně nahradit péči rodiny vlastní. Náhradní rodinná péče umožňuje dětem vyrůstat v rodinném prostředí, vytvářet si citovou vazbu k blízkým osobám, zažívat situace běžného každodenního života, zachovávat svou historii a budovat zdravou identitu.

CD koraleMy všichni v Dobré rodině klademe důraz na kvalitu péče, profesionalitu a spolehlivost. Pokud pěstounským rodinám poskytneme kvalitní péči a podporu, budou se moci plně věnovat svěřeným dětem a vytvářet jim zázemí pro jejich zdravý vývoj. V rámci všech našich činností hledíme v první řadě na práva a potřeby dětí.

Dnes doprovázíme okolo 750 pěstounských rodin z celé České republiky, které poskytují zázemí a péči více než 1200 dětem. A právě díky těmto rodinám jsme získali mnoho zkušeností, které využíváme při práci s novými pěstounskými rodinami a také k dalšímu rozvoji a zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

Důležitá je pro nás spolupráce s dalšími subjekty, které se stejně jako my věnují péči o děti v ohrožení. Spolupracujeme se sociálními odbory obecních a krajských úřadů, s dalšími doprovázejícími subjekty, odbornými organizacemi, jsme jedním ze zakládajících členů Asociace Dítě a Rodina a jsme otevření spolupráci s každým, kdo má zájem o prosazování práv dětí.

Podporu dětí vnímáme jako největší investici do budoucnosti celé společnosti a jsme si vědomi toho, že bez vás, pěstounů, budoucích pěstounů, našich partnerů, dobrovolníků a sponzorů bychom to vše nedokázali. Děkujeme, že společně s námi pomáháte dětem, které to potřebují!

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account