Velký přehled: Změny v dávkách pěstounské péče od 1. ledna 2018

davky2018

Po čtyřech letech dochází od 1. ledna 2018 ke změnám ve výši dávek pěstounské péče. Dlouhodobí pěstouni budou za svou náročnou péči o dítě lépe odměněni - odměna se jim zvýší o 50 %. Naopak odměna přechodných pěstounů zůstane stejná jako dosud a navíc přechodným pěstounům zanikne nárok na čerpání rodičovského příspěvku.

U dlouhodobé i přechodné pěstounské péče pak bude o 10 % navýšen příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Co se změní pro dlouhodobé pěstouny?

 • zvyšuje se odměna pěstouna
 • zvyšuje se příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • ostatní příspěvky se nemění

Zvýšení odměny pěstouna

Od 1. ledna 2018 dostanou všichni pěstouni pobírající odměnu pěstouna každý měsíc o polovinu vyšší částku. Stanovena bude stejně jako dosud počtem dětí svěřených do pěstounské péče a případným stupněm jejich závislosti. O navýšení odměny není třeba nikde žádat, vyšší částka než dosud přijde pěstounům automaticky.

Odměna je projevem díků a uznání osobě, která pečuje o dítě svěřené do pěstounské péče. Je vlastně jakousi mzdou za péči o dítě, které přijímá do své rodiny. Z odměny se podobně jako ze mzdy v zaměstnání odečítá záloha na daň a sociální a zdravotní pojištění. Čistého tedy mohou pěstouni dostávat výrazně méně.

počet dětí v pěstounské péči nová výše odměny (hrubého) rozdíl oproti stávající výši odměny
1 12 000 Kč + 4 000 Kč
2 18 000 Kč + 6 000 Kč
3 30 000 Kč + 10 000 Kč
4 36 000 Kč + 12 000 Kč
5 42 000 Kč + 14 000 Kč
6 48 000 Kč + 16 000 Kč
1 dítě ve II.-IV. stupni závislosti 30 000 Kč + 10 000 Kč
2 děti ve II.-IV. stupni závislosti 36 000 Kč + 12 000 Kč

1 dítě ve II.-IV. stupni závislosti

+ jedno dítě zdravé

36 000 Kč + 12 000 Kč

Zvýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte

Na tento příspěvek má nárok pěstoun nezletilého nezaopatřeného dítěte v pěstounské péči po dobu jejího trvání. Pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání a žije s pěstounem ve společné domácnosti, je tento nárok zachován i po dosažení dospělosti, a to nejdéle do věku 26 let. Dávka je vyplácena pravidelně každý měsíc a její výše je opět dána věkem dítěte. Je-li dítě ve II.-IV. stupni závislosti, měsíční příspěvek se zvyšuje.

věk dítěte nová výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte rozdíl oproti stávající výši příspěvku
0-6 let 4 950 Kč + 450 Kč
6-12 let 6 105 Kč + 555 Kč
12-18 let 6 985 Kč + 635 Kč
18-26 let 7 260 Kč + 660 Kč

Zvýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte - I.-IV. stupeň závislosti

věk dítěte

dítě v I. stupni závislosti

(lehká závislost)

dítě ve II. stupni závislosti

(středně těžká závislost)

dítě ve III. stupni závislosti

(těžká závislost)

dítě ve IV. stupni závislosti

(úplná závislost)

0-6 let 5 115 Kč 6 105 Kč 6 490 Kč 7 040 Kč
6-12 let 6 215 Kč 7 480 Kč 7 975 Kč 8 635 Kč
12-18 let 7 095 Kč 8 580 Kč 9 130 Kč 9 570 Kč
18-26 let 7 425 Kč 8 910 Kč 9 460 Kč 9 900 Kč

Další příspěvky

Výše ostatních příspěvků zůstává stejná jako v roce 2017. Dlouhodobí pěstouni mají nárok na jednorázový příspěvek při převzetí dítěte a na jednorázový příspěvek při ukončení pěstounské péče - přímo fyzické osobě, která byla v době zletilosti v pěstounské péči. Pěstoun, který má svěřeny tři a více dětí, má také nárok na příspěvek na pořízení osobního motorového vozidla. Přesné podmínky a částky najdete v tomto našem článku.

Další nejčastější otázky

Může si pěstoun přivydělávat?

Ano, zákon neomezuje možnosti dalšího přivýdělku pěstouna.

Jak je to s výší odměny, když jsou pěstouny oba manželé?

V takovém případě pobírá odměnu pěstouna pouze jeden z nich.

Kdy pobírají odměnu příbuzenští pěstouni?

V případě, že je pěstoun rodičem nebo prarodičem některého z rodičů svěřeného dítěte, náleží mu odměna pěstouna vždy, když pečuje alespoň o 3 děti nebo alespoň o 1 dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve II. III. a IV. stupni závislosti.

V ostatních situacích se jeho nárok na odměnu posuzuje individuálně dle jeho sociálních a majetkových poměrů s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.

Mají dlouhodobí pěstouni nárok na rodičovský příspěvek?

Ano, mají.

Co se změní pro pěstouny na přechodnou dobu?

 • zaniká nárok na rodičovský příspěvek
 • zvyšuje se příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • odměna pěstouna se nemění

Zánik nároku na rodičovský příspěvek

Od 1. ledna 2018 pěstounům na přechodnou dobu bez náhrady zaniká nárok na čerpání rodičovského příspěvku.

Dávka bude naposledy vyplacena za prosinec 2017 v lednovém výplatním termínu v roce 2018.

Zvýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte

Na tento příspěvek má nárok pěstoun nezletilého nezaopatřeného dítěte v pěstounské péči na přechodnou dobu po dobu jejího trvání. Pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání a žije s pěstounem ve společné domácnosti, je tento nárok zachován i po dosažení dospělosti, a to nejdéle do věku 26 let. Dávka je vyplácena pravidelně každý měsíc a její výše je opět dána věkem dítěte. Je-li dítě ve II.-IV. stupni závislosti, měsíční příspěvek se zvyšuje.

věk dítěte nová výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte rozdíl oproti stávající výši příspěvku
0-6 let 4 950 Kč + 450 Kč
6-12 let 6 105 Kč + 555 Kč
12-18 let 6 985 Kč + 635 Kč
18-26 let 7 260 Kč + 660 Kč

Zvýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte - I.-IV. stupeň závislosti

věk dítěte

dítě v I. stupni závislosti

(lehká závislost)

dítě ve II. stupni závislosti

(středně těžká závislost)

dítě ve III. stupni závislosti

(těžká závislost)

dítě ve IV. stupni závislosti

(úplná závislost)

0-6 let 5 115 Kč 6 105 Kč 6 490 Kč 7 040 Kč
6-12 let 6 215 Kč 7 480 Kč 7 975 Kč 8 635 Kč
12-18 let 7 095 Kč 8 580 Kč 9 130 Kč 9 570 Kč
18-26 let 7 425 Kč 8 910 Kč 9 460 Kč 9 900 Kč

Další nejčastější otázky

Jaká je odměna pěstouna na přechodnou dobu?

Výše odměny pěstouna na přechodnou dobu se nemění. Stálá měsíční odměna činí 20 000 Kč (hrubého), při péči o děti se závažným zdravotním zněvýhodněním (ve II.-IV. stupni závislosti) 26 000 Kč (hrubého). Z odměny se jako z klasické mzdy v zaměstnání odečítá záloha na daň a sociální a zdravotní pojištění, tj. čistého mohou přechodní pěstouni dostávat okolo 15 000 Kč.

Mají pěstouni na přechodnou dobu nárok na další dávky pěstounské péče?

Ne, přechodní pěstouni na rozdíl od dlouhodobých nemají nárok ještě na jednorázové příspěvky při převzetí dítěte a při ukončení pěstounské péče.

Může si přechodný pěstoun přivydělávat?

Ano, zákon neomezuje možnosti dalšího přivýdělku přechodného pěstouna.

Jak je to s výší odměny, když jsou pěstouny oba manželé?

V takovém případě pobírá odměnu na přechodnou dobu pěstouna pouze jeden z nich.

Ptejte se nás

Jak je to v případě, že pěstoun převezme do péče více dětí? Kdy a jak má pěstoun nárok na mateřskou? A co když dítě dostává sirotčí důchod? Na cokoliv se nás můžete ptát na našem e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account