Kde působíme

Naše služby poskytujeme rodinám v celé České republice. V každém regionu zastupuje Dobrou rodinu koordinátor, který řídí místní doprovázející pracovníky a plánuje všechny aktivity v regionu.

Všichni naši zaměstnanci pracující s pěstounskými rodinami jsou odborně způsobilí k výkonu sociálně-právní ochrany a jsou pravidelně proškolováni. V jednotlivých regionech máme také navázanou spolupráci s dalšími odborníky a institucemi, které v případě potřeby mohou pěstounským rodinám zajistit terapeutickou či jinou péči.

Naši pracovníci navštěvují pěstounské rodiny vždy po předchozí domluvě, minimálně 1x za 2 měsíce a převážně v jejich přirozeném domácím prostředí. V rámci návštěv hovoří jak s pěstouny, tak i se svěřenými dětmi.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat! Kontakty na regionální pracovníky naleznete zde. Pokud si ale nejste jisti, koho kontaktovat, můžete se obrátit na vedení organizace.

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account